'இயக்குநர் சிகரம்' கே.பாலசந்தரின் தமிழ்த் திரையுலக வாழ்க்கை..!

06-01-2015

என் இனிய வலைத்தமிழ் மக்களே..!

இயக்குநர் சிகரம் கே.பாலசந்தரின் தமிழ்த் திரையுலக வாழ்க்கை..!
1964
1.         தெய்வத்தாய்                            -           வசனம்
2.         சர்வர் சுந்தரம்                           -           கதை-வசனம்
1965
3.         பூஜைக்கு வந்த மலர்               -           கதை-வசனம்
4.         நீலவானம்                                  -           கதை-வசனம்
5.         நீர்க்குமிழி                                   -           கதை, வசனம், இயக்கம்
6.         நாணல்                                         -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1966
7.         மேஜர் சந்திரகாந்த்      -        கதை, வசனம், இயக்கம்
1967
8.         பாமா விஜயம்              -        கதை, வசனம், இயக்கம்
9.  அனுபவி ராஜா அனுபவி   –       திரைக்கதை-வசனம்-இயக்கம்
1968
10.  எதிர்நீச்சல்         -           கதை, திரைக்கதை, வசனம்,  இயக்கம்
11.   தாமரை நெஞ்சம்        -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1969
12.       பூவா தலையா                -           கதை, வசனம், இயக்கம்
13.       இரு கோடுகள்             -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1970
14.       பத்தாம்பசலி                 -           கதை, வசனம், இயக்கம்
15.       எதிரொலி                        -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
16.       நவக்கிரகம்                    -           கதை, வசனம், இயக்கம்
17.       காவியத்தலைவி     -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1971
18.       நான்கு சுவர்கள்           -           கதை, வசனம், இயக்கம்
19.       நூற்றுக்கு நூறு             -           கதை, வசனம், இயக்கம்
20.       புன்னகை                          -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1972
21.       கண்ணா நலமா             -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
22.       வெள்ளிவிழா                -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1973
23.       அரங்கேற்றம்                -           கதை, வசனம், இயக்கம்
24.    சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்      -     திரைக்கதை, வசனம்,  இயக்கம்
1974
25.       நான் அவனில்லை      -      திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
26.      அவள் ஒரு தொடர்கதை   –  திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1975
27.       அபூர்வராகங்கள்       -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1976
28.       மன்மத லீலை               -           கதை, வசனம், இயக்கம்
29.       மூன்று முடிச்சு              -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1977
30.       அவர்கள்           -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
31.       பட்டினப்பிரவேசம்             -           திரைக்கதை, இயக்கம்
1978
32.       நிழல் நிஜமாகிறது       –    திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
33.       தப்புத்தாளங்கள்             -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1979
34.       நினைத்தாலே இனிக்கும்        -           இயக்கம்
35.       நூல்வேலி           -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1980
36.       வறுமையின் நிறம் சிகப்பு      -      கதை, வசனம், இயக்கம்
1981
37.       எங்க ஊர் கண்ணகி        -       கதை, வசனம், இயக்கம்
38.       தில்லுமுல்லு                     -           திரைக்கதை, இயக்கம்
39.       தண்ணீர் தண்ணீர்           -           திரைக்கதை, இயக்கம்
40.       47 நாட்கள்                             -           திரைக்கதை, இயக்கம்
1982
41.       அக்னிசாட்சி                                      –           கதை, வசனம், இயக்கம்
1983
42.       பொய்க்கால் குதிரை                        -           திரைக்கதை, இயக்கம்
1984
43.       அச்சமில்லை அச்சமில்லை      - கதை, வசனம், இயக்கம்
1985
44.   கல்யாண அகதிகள்       –      கதை, வசனம், இயக்கம்
45.       சிந்து பைரவி                  -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1986
46.       புன்னகை மன்னன்       -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1987
47.    மனதில் உறுதி வேண்டும்     –     கதை, வசனம், இயக்கம்
1988
48.   உன்னால் முடியும் தம்பி       –      கதை, வசனம், இயக்கம்
1989
49.       புதுப்புது அர்த்தங்கள்             –       கதை, வசனம், இயக்கம்
1990
50.   ஒரு வீடு  இரு வாசல்         –    திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1991
51.       அழகன்          -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1992
52.   வானமே எல்லை   – கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
 1993
53.       ஜாதி மல்லி     –    கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1994
54.       டூயட்              -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1996
55.       கல்கி       -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
2003
56. பார்த்தாலே பரவசம்  - கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
2005
57.       பொய்     –       கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்
—————————————–
தமிழில் இயக்கிய படங்கள் – 53
கதை – 37 படங்கள்
கதை, வசனம், இயக்கம் – 26 படங்கள்
திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம் – 12 படங்கள்
கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம் – 9 படங்கள்
திரைக்கதை, இயக்கம் –5 படங்கள்
கதை, வசனம் – 3 படங்கள் (சர்வர் சுந்தரம்-1964, பூஜைக்கு வந்த மலர், நீலவானம்-1965)
இயக்கம் – 1 படம் (நினைத்தாலே இனிக்கும், 1979)
வசனம் – 1 படம் (தெய்வத்தாய்-1964)

0 comments: