இயக்குநர் சிகரம் கே.பாலசந்தரின் திரையுலக வாழ்க்கை பட்டியல்..!

06-01-2015

என் இனிய வலைத்தமிழ் மக்களே..!

சமீபத்தில் மறைந்த இயக்குநர் சிகரம் கே.பாலசந்தரின் திரையுலக வாழ்க்கையை இங்கே பதிவு செய்து வைக்கிறோம்.‘இயக்குநர் சிகரம்’ கே.பாலசந்தரின் திரையுலக வாழ்க்கை 
 1964
1.         தெய்வத்தாய்                         -           வசனம்
2.         சர்வர் சுந்தரம்                        -           கதை-வசனம்
1965
3.         பூஜைக்கு வந்த மலர்         -           கதை-வசனம்
4.         நீலவானம்                           -           கதை-வசனம்
5.         ஊஞ்சே லாக்(ஹிந்தி)        -           கதை (மேஜர் சந்திரகாந்த்)
6.         நீர்க்குமிழி                             -           கதை, வசனம், இயக்கம்
7.         நாணல்                                   -           கதை, வசனம், இயக்கம்
 1966
 8.         உறந்தகாலு ஒஸ்து நாரு ஜாக்ரகா(தெலுங்கு)      -           கதை (நாணல்)
9.         மேஜர் சந்திரகாந்த்      -           கதை,வசனம், இயக்கம்
 1967
10.       பாமா விஜயம்                       -           கதை, வசனம், இயக்கம்
11.       அனுபவி ராஜா அனுபவி    -           திரைக்கதை-வசனம்-இயக்கம்
1968
12.     எதிர்நீச்சல்   –    கதை, திரைக்கதை, வசனம்,  இயக்கம்
13.    தாமரை நெஞ்சம்        -           கதை, வசனம், இயக்கம்
14.    பலே கோடலு(தெலுங்கு)     -    கதை,  திரைக்கதை, இயக்கம் (பாமா விஜயம்)
15.  சுகதுக்காலு(தெலுங்கு)     -           கதை (மேஜர் சந்திரகாந்த்)
16.  தீன் பஹீராணியன் (ஹிந்தி)     –     கதை (பாமா விஜயம்)
1969
17.    பூவா தலையா       -           கதை, வசனம், இயக்கம்
18.       சத்யகாலப்புசத்யா (தெலுங்கு)  -  கதை,  திரைக்கதை, இயக்கம் (பத்தாம்பசலி)
19.    இரு கோடுகள்     -  திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
20.       சிரஞ்சீவி (தெலுங்கு)      -      கதை (நீர்க்குமிழி)
1970
21.       பத்தாம்பசலி       -           கதை, வசனம், இயக்கம்
22.       எதிரொலி        -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
23.       நவக்கிரகம்         -           கதை, வசனம், இயக்கம்
24.       காவியத்தலைவி   –     திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
25.    சம்பாரல்லாராம் பாபு (தெலுங்கு)    -     கதை (எதிர்நீச்சல்)
26.   பீக்காரா நிமிஷங்கள் (மலையாளம்)   –     கதை (நாணல்)
1971
27.    நான்கு சுவர்கள்                               –           கதை, வசனம், இயக்கம்
28.       நூற்றுக்கு நூறு                                 -           கதை, வசனம், இயக்கம்
29.  பொம்மா பொருசா(தெலுங்கு)  - கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்   (பூவா தலையா)
30.       புன்னகை    -     கதை, வசனம், இயக்கம்
31.     முகாப்ரேமா(தெலுங்கு)         -           கதை (தாமரை நெஞ்சம்)
32.       லக்கோன் மே ஏக் (ஹிந்தி)   -           கதை (எதிர்நீச்சல்)
33.     மைன் சுந்தெர் உறன் (ஹிந்தி)      -           கதை (பத்தாம்பசலி)
1972
34.     கண்ணா நலமா           -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
35.       வெள்ளிவிழா              -           கதை, வசனம், இயக்கம்
36.       ஆறடி மண்ணித்தி ஜென்மே (மலையாளம்)   -  கதை (நீர்க்குமிழி)
1973
37.       அரங்கேற்றம்                   -           கதை, வசனம், இயக்கம்
38.       சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்     -           திரைக்கதை, வசனம்,  இயக்கம்
1974
39.       நான் அவனில்லை      -        திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
40.   அவள் ஒரு தொடர்கதை   – திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
41. ஆய்னா (ஹிந்தி) – கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் (அரங்கேற்றம்)
42.     ஜீவிதரங்கம் (தெலுங்கு)      -     கதை (அரங்கேற்றம்)
1975
43.    அபூர்வராகங்கள்       -           கதை, வசனம், இயக்கம்
 1976
 44.       மன்மத லீலை          -           கதை, வசனம், இயக்கம்
45.        அந்துலேனிகதா(தெலுங்கு)     –   திரைக்கதை, இயக்கம்  (அவள் ஒரு தொடர் கதை)
46.       மூன்று முடிச்சு       -           திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
47.       தூர்ப்பு படமாரா (தெலுங்கு)   –    கதை (அபூர்வ ராகங்கள்)
1977
48.       அவர்கள்         -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
49.       பட்டினப்பிரவேசம்        -        திரைக்கதை, இயக்கம்
 1978
 50.    பலப்ரிக்ஷைனம் (மலையாளம்)  -  கதை (பூவா தலையா)
51.      நிழல் நிஜமாகிறது   –   திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
52.       மரோசரித்ரா (தெலுங்கு)  -  கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்
53.       தப்புத்தாளங்கள்         -           கதை, வசனம், இயக்கம்
54.   தப்பிததாளா (கன்னடம்)  -  கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்  (தப்புத்தாளங்கள்)
1979
 55.       நினைத்தாலே இனிக்கும்    -      இயக்கம்
56.       அந்த மைனா அனுபவம் (தெலுங்கு)   -   இயக்கம் (நினைத்தாலே இனிக்கும்)
57.       நூல்வேலி    -     திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
58.   குப்பேடு மனசு (தெலுங்கு)   –  திரைக்கதை, இயக்கம் (நூல்வேலி)
59.    இதிகதகாது (தெலுங்கு)  -  திரைக்கதை, வசனம் (அவர்கள்)
60.  கழகன் (மலையாளம்)     –    கதை (தப்புத்தாளங்கள்)
1980
61.   வறுமையின் நிறம் சிகப்பு    -           கதை, வசனம், இயக்கம்
 1981
62. ஆகலி ராஜ்யம் (தெலுங்கு) –  கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் (வறுமையின் நிறம் சிகப்பு)
63.  அந்தவாலு மீகு ஜோக்கர்லு (தெலுங்கு)   -   கதை, திரைக்கதை,  இயக்கம்
64.   எங்க ஊர் கண்ணகி    -   கதை, வசனம், இயக்கம்
65.  தொலிக்கோடி கூசிந்தி (தெலுங்கு) –  கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் - (எங்க ஊர் கண்ணகி)
66.    தில்லுமுல்லு        -           திரைக்கதை, இயக்கம்
67.    தண்ணீர் தண்ணீர்       -           திரைக்கதை, இயக்கம்
68. ஏக் துஜே கலியே(ஹிந்தி)  -    கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் (மரோசரித்ரா)
69.   47 நாட்கள்    -   திரைக்கதை, இயக்கம்
70.   47 ரோஜுலு (தெலுங்கு)    -  திரைக்கதை, இயக்கம்
1982
71.       அக்னிசாட்சி              –           கதை, வசனம், இயக்கம்
1983
72.  பெங்கியல்லி அரலிட உறிவு (கன்னடம்)  – திரைக்கதை, இயக்கம் -  (அவள் ஒரு                                                                                                                                                தொடர்கதை)
73. இரடு ரேக்கலு (கன்னடம்)   –  திரைக்கதை, இயக்கம் (இரு கோடுகள்)
74. பொய்க்கால் குதிரை      -           திரைக்கதை, இயக்கம்
75. ஜராகி ஜிந்தகி (ஹிந்தி)    -    கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் (வறுமையின் நிறம் சிகப்பு)
76.     கோகிலம்மா    -    கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்
1984
77.  ஏக் நை பஹேலி (ஹிந்தி)     –  கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் - (அபூர்வ ராகங்கள்)
78.       அச்சமில்லை அச்சமில்லை  -           கதை, வசனம், இயக்கம்
 1985
 79.   கல்யாண அகதிகள்     -           கதை, வசனம், இயக்கம்
80.       சிந்து பைரவி                  -           கதை, வசனம், இயக்கம்
81.   முகிலா மல்லிகே (கன்னடம்)   – கதை, திரைக்கதை, இயக்கம் -  (தாமரைநெஞ்சம்)
1986
82. சுந்தர ஸ்வப்னகளு (கன்னடம்) –  திரைக்கதை, இயக்கம்  (சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்)
83.  புன்னகை மன்னன்     –     கதை, வசனம், இயக்கம்
1987
84.  மனதில் உறுதி வேண்டும்   –   கதை, வசனம், இயக்கம்
85.  ருத்ரவீணா (தெலுங்கு)     –    கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்  (உன்னால் முடியும் தம்பி)
1988
86.  உன்னால் முடியும் தம்பி        -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1989
87.   புதுப்புது அர்த்தங்கள்                     -           கதை, வசனம், இயக்கம்
1990
89.       ஒரு வீடு இரு வாசல்    -     திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1991
90.       அழகன்          -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1992
91.    வானமே எல்லை   –    கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
92.  திலோன்கா ரிஷ்டா(ஹிந்தி)   –  கதை, திரைக்கதை, இயக்கம்  (புதுப்புது அர்த்தங்கள்)
1993
93.   ஜாதி மல்லி         -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1994
94.       டூயட்            -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
1996
95.       கல்கி        -           கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
2001
96. பார்த்தாலே பரவசம்  -  கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
 2006
 97.       பொய்  -  கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்
‘இயக்குநர் சிகரம்’ கே.பாலசந்தர் இயக்கியுள்ள திரைப்படங்கள்
 தமிழ்                -       53
தெலுங்கு       –         13
கன்னடம்       -           5
ஹிந்தி           -           5
 மொத்தம்      -         76
‘இயக்குநர் சிகரம்’ கே.பாலசந்தரின் கதையில் வெளியான திரைப்படங்கள்
தமிழ்           -      36
தெலுங்கு     -     16
மலையாளம்  -   4
கன்னடம்       -    2
ஹிந்தி           -    9
 மொத்தம் –    67

0 comments: