காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு அரக்கன்


காங்கிரஸ் என்பது நமது நாட்டையும், இந்நாட்டிலுள்ள பெரும்பான்மையான நமது சங்கத்தையும் அழிக்க வந்த ஒரு அரக்கன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

- குடியரசு(7.11.1926)வில் பெரியார்